YouTube har uppdaterat designen i sin app till iOS. Trevligt!