Filmerna är även restaurerade till DVD-kvalité. Tack skall ni ha, Warner Bros!