I denna video får vi se hur det gick till när Steve Jobs tog bilden för framsidan av Time Magazine, 2010.