Som ni kanske har märkt har det varit lite svårt att besöka Crafty.se i dag, samt att om du kom in på sidan så saknades det en massa inlägg. Nu tros problemen vara lösta.