Bilen voltade ned i en iskall flod. Modern ligger livlös i framsätet och en bäbis befinner sig i baksätet. Räddningsmanskapet hörde då ett rop på hjälp som förföljt dem sedan den dagen.