Det är 60 sekunder på en minut, 60 minuter på en timme och 24 timmar på en dag. Vem bestämd att det skulle vara så?