Detta vattentorn som byggdes 1938 har nu designats om av BHAM design studio till en bostad.