I denna video får vi se en kille som surfar på en bräda som har en köl som vid rätt hastighet lyfter surfaren en bra bit över vattenytan.