Festlig, animerad kortfilm som visa hur idioter alltid vinner då man tvingas ned till deras nivå, för att sedan bli…