Människor och schimpanser har mycket gemensamt, men vad är det som gör att vi kan prata och inte de?