Om vi hör oss själva på en inspelning så tycker vi alla nog att vi har en ljus och ful röst. Men varför är det så?