Ja, detta är aldrig något man personligen analyserat på djupet utan bara accepterat. Hur kommer det sig egentligen att årets andra månad bara har 28 dagar?