Joe Hanson på “It’s Okay To Be Smart” tar reda på varför något som egentligen är ganska vidrigt, är så fantastiskt.