Något jag alltid har undrar över är varför vi hickar och vad är det som händer när vi hickar?