Youtube-användaren L.A. BEAST visar här varför man inte skall dricka en 20 år gammal pepsi.

Gillar man att se folk plåga sig själva genom att äta konstiga/starka/avskyvärdiga saker så kan jag rekommendera hans Youtube-kanal som länkas nedan!

http://www.youtube.com/user/skippy62able