De flesta människor är högerhänta (vilket faktiskt jag kan tycka är lite underligt), men några blir vänsterhänta. Varför är det så?