De flesta sjukdomarna kan vi bota, men så finns de några som vi inte vet va vi skall göra för att råda bot på, bland annat AIDS/HIV.