När vi blir förkylda blir oftast bara en sida av näsan täppt, men varför är det så? Detta får vi svar i denna video från SciShow.