Vad är det som gör att kemiska reaktioner händer? I denna video får du svaret.