Denna gång förklarar AsapSCIENCE vad som skulle hända om vi slutade dricka vatten/vätska.