20121004-073711.jpg

XKCD svarar på frågan: Vad skulle hända om alla människor i världen samtidigt riktade en laser mot månen?

Det förenklade svaret är: Om lasern var stark, som typ de gröna som folk siktar mot flygplan, så skulle vi troligen dö.

För att skapa alla dessa lasrar och sedan ge dem den energi (batterier) de de behöver skulle göra slut på all olja i världen.

Men, om vi leker med tanken att alla människor får en egen laserpekare och sedan riktar den mot månen och startar den samtidigt, då skulle troligen värmen som lasrarna generera göra atmosfären till plasma och döda allt på jorden.

Läs mer tankegångar kring detta på XKCD:s webbsida.