Vi har alla hört saker så som att man ser ett ljus i en tunnel, eller liknande. Men, vad har vetenskapen för svar på frågan: vad händer egentligen i den mänskliga hjärnan när man håller på att dö?