iPhoneBack

På baksidan av dina Apple-prylar finns en rad hieroglyfer som för oss dödliga inte säger oss något, men dessa symboler och bokstäver är faktiskt avgörande för den internationella handeln.

fc

För att se till att din senaste trådlösa pryl inte orsakar elektromagnetiska störningar med andra enheter godkänner Federal Communications Commission alla kommersiella elektroniska enheter som använder en radiofrekvens.

ce

Nästan alla produkter som tillverkas, säljs eller importeras till Europa måste bära CE-märket. Detta visar att produkten har uppfyllt alla krav för försäljning inom Europa. Det fyrsiffriga numret bredvid CE-märket visar vilken företag som genomfört certifieringen.

utropstecken

CE R&TTE Directive visar att produkten bryter mot en eller flera trådlösa föreskrifter i vissa medlemsländer. Ta till exempel Apples iPhone som bryter mot en fransk förordning som säger att alla trådlösa enheter måste verka inom 2,4 GHz och 2,454 GHz när de används utomhus.

soptunna

WEEE-symbolen (Waste Electric & Electronic Equipment) visar att produkten uppfyller kraven för säkert e-avfall i Europa.

Via: http://gizmodo.com