Är du din kropp, eller är hjärnan du? Om du donerar en del av din kropp till en annan människa, blir du då den personen? Intressant video som försöker svara på dessa frågor.