Va skulle hända med oss om vi slutade att gå ut i solen? AsapSCIENCE förklarar.