Friedrich von Schoor fick för sig att som ett projekt i skolan skapa en gigantisk spindel som springer runt i en stor byggnad. han lyckades göra detta genom att skapa en miniatyr av en verklig byggnad och lägga en spindel i den. Sedan filmar han den lilla kopian och projekterar den på den verkliga byggnaden. resultatet kan ni se i videoklippet ovan.