Donald Trump har sagt att: ”Jag kommer överens med alla”, men denna video motbevisar just det.