En far och son hittade tre rådjur som låg ute på ise noch kunde ej ta sig någonstans. Så de drog dem i land med hjälp av sina svävare.