X-Men skickar tillbaka Wolverine i tiden för att förhindra en katastrof att hända.