IGN har gjort en jämförelse mellan Titanfall på Xbox One och Windows. Vilken är bäst?