20131121-074252.jpg

Ett e-post har skickats ut till alla anställda på Apple. I e-posten uppmanas alla anställda att läsa på Apples policy om hur man skall uppföra sig när man representerar Apple. I E-posten var även en video på Tim Cook där han diskuterar kring policyn.

Varför Apple har skickat ut detta till sina anställda är oklart.

Här under är ett citat taget från videon med Tim Cook.

As Dr. Martin Luther King once said, the time is always right to do what’s right. At Apple, we do the right thing. Even when it’s not easy. If you see something that doesn’t meet our standards, speak up. Whether it’s a quality issue or a business practice, if it affects Apple’s integrity, we need to know about it.

Via: http://9to5mac.com+