Någon har på GitHub publicerat två smarta lösningar för att redan i dag testa nya Touch Bar på en äldre Mac. Första lösningen är att man installerar ett program på Mac som simulerar Touch Bar. Men jag föredrar nog lösning två, där du via en iPad som är okopplad till Mac via USB kan testa Touch Bar.