Vetenskap

Ted Talks: David Eagleman

Publicerat av 19 mars 2015 No Comments

Kan vi skapa fler och nya sinnen? Som människor, kan vi uppfatta mindre än en tio-triljondels alla ljusvågor. “Vår erfarenhet av verkligheten”, säger neuroforskare David Eagleman “begränsas av vår biologi.” Han vill ändra på det. Hans forskning i våra hjärnprocesser har lett honom till att skapa nya gränssnitt för att ta in tidigare osedda information om världen omkring oss.