Om du saknar tändsticksask men har två tändstickor och en gummisnodd så har du inga problem att skapa äld. Använd gummisnodden till att skjuta en tändsticka på den andra för att få eld.