American Photoplayer är ett instrument som hade sin högtid under stumfilmens era. Den består av ett flertal instrument och så kallade “cow tails” som skapade elektroniska ljud såsom biltutor, visslor, sirener och andra konstigheter. Den spelades då live på biografer under filmens gång för att skapa stämning.