Snubblande över Shane Koyczan när jag browsade YouTube och blev helt trollbunden av hans förmåga att förmedla budskap och känsla. För dig som inte är bekant med underhållningsformen “spoken word“, så utgår det från en person med en intensiv berättelse. En sorts poesi. Följande framförande är från Words Aloud-festivalen 2007.