Oj va jag ser fram emot det här! Går man in på sprw.me/ipad står det stort och tydligt “We are preparing something bigger”. Sparrow till iPad!

Kanske får vi den lagom till WWDC 2012 som drar igång på måndag.