Rémi Gaillard från Frankrike driver lite med polisen, utklädd som Sonic.

Psss, det bästa är i slutet av viden.