Ja, via ett ”hack” kan du snart installera Android på en iPhone. Men frågan är hur länge Apple kommer tillåta det, och varför skulle man vilja göra det?