“Unwrap Your Voice” är en marknadsföringskampanj för Ricolas hostamedicin som den tyska reklambyrån Jung von Matt har tagit fram.

Mycket rolig och smart!