SL:s (Storstockholms Lokaltrafik) hemsida, app och inte heller störningsinformationen på skyltar på plattformar fungerar. Även biljettsystemet kan ha problem. Detta p.g.a. brand i en elcentral.

Uppdatering kl 19.49
Nu fungerar allt igen.