Mashable har gjort en jämförelse mellan HD och 4K. Det är stor skillnad!