Evernote la precis upp denna film som ger en bra introduktion till hur du skapar anteckningar och vad dom kan innehålla.

Via: http://blog.evernote.com+