20140323-220120.jpg

James Rebhorn kämpade i 22 år mot cancern, men i fredags förlorade han den långa kampen. Han avled i sitt hem, 65 år gammal.