sj-internet

Torsdagen den 14:de november inför SJ gratis internet ombord för alla som åker med snabbtåg eller dubbeldäckare. Tidigare var internet kostnadsfritt enbart för resenärer i första klass.

Enligt Computersweden kommer den genomsnittliga surfhastigheten under en resa ligga runt 2–4 Mbit/.

SJ inför en surfpott där alla resenärer får 200 MB att utnyttja under resan. När den är förbrukad sänks surfhastigheten till 0,5 Mbit/s.

Via: http://computersweden.idg.se+