20120924-071628.jpg

Jag kan ofta fundera hur vissa företag som t.ex. DropBox tjänar sina pengar. Nu finns det en sida för att se just det. How do they make money” visas även om företagen är lönsamma eller inte.

Länk till sidan.