http://youtu.be/WUv33lqSdlY

Den 13de okt 1983 var dagen då världens första kommersiella mobiltelefonsamtal gjordes, men blanda inte ihop det med världens första mobilsamtal som var för 40 år sedan.

Bob Barnett som var VD för det numera nedlagda telekombolaget, Ameritech, ringde från sin bil i Chicago till Alexander Graham Bells barnbarnsbarn i Tyskland. Han använde en DynaTAC.