http://youtu.be/u2B-3sdetgg

För mig är det svårt att förstå hur snabbt det egentligen går i Formel1, denna video tydliggör det något.