Detta fartyg skall plockas isär och skrotas. För att kunna göra det så kör de upp fartyget på land.