Kort summering: Skaffa lite inälvor och en spann – och ramla för guds skull inte i.